Hírek

Elérhetőségek

A helyi identitás és kohézió erősítése Ónodon és környékén TOP-5.3.1-16- BO1-2017-00007

A helyi identitás és kohézió erősítése Ónodon és környékén

TOP-5.3.1-16- BO1-2017-00007

 

A támogatás összege: 19.500.000.- Ft
A támogatás mértéke: 100 %

Konzorcium vezetője:

Ónod Község Önkormányzata

Konzorcium tagjai:

                   Berzék Község Önkormányzata

                   Köröm Község Önkormányzata

                   Sajóhídvég Önkormányzata

Sajólád Község Önkormányzata

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt elsődleges célja Ónod és környéke (Ónod, Berzék, Köröm, Sajóhídvég, Sajólád) a közösségi identitás és kohézió erősítése közösségi akciókkal, a lakosság bevonásával. Törekvésünk a „Településeinken élni jó” életérzés erősítése, az elvándorlás megelőzése, a közös értékek és hagyományok ismerete és tisztelete mentén élés élményének fenntartása. A tevékenységek eredményeként várhatóan fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi társadalom bevonása által erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, valamint a településekhez való kötődés.

Az aktivitások következtében a meglévő humán erőforrások felszínre kerülnek, és az együttműködések következtében minőségi változást hoznak létre a községek életében. Ezt a célt szolgálják a projekt teljes időszaka alatt szervezett beszélgetések, amelyek ösztönzik a közösséget a nyílt diskurzusra az őket érintő problémákról. A programok és aktivitások tartalma a közösségi tervezés eredményeként alakul, ezáltal is magáénak érezheti a célterület lakossága, és remélhetőleg a projekt lezárását követően is fenntartja ezeket.

További kiemelt cél a területein lakók szokásainak, hagyományainak, kultúrájának feltárása. A projekt kezdeti időszakában közvetlen módon előzetes kommunikációt folytatunk a lehető legszélesebb palettájú kommunikációs eszközökkel (nyomtatott és online sajtó, plakátok a célterületi lakosok által leggyakrabban látogatott helyeken) a projekt szakmai tartalmáról.

A lakosság igényeit interjú és kérdőív formájában mérjük fel. A személyes interjúk készítésénél fontosnak tartjuk, hogy az alany az előzetes tájékoztatásnak köszönhetően bizalommal fogadja a közösségfejlesztő kollegákat. A projekt teljes időszaka alatt olyan direkt és indirektív kommunikációt folytatunk majd a helyi lakosokkal, amelyben egyrészt mindenki információhoz jut, másrészt egyértelművé válik számukra, hogy valóban lehetőség adódik a helyi ügyekbe való beleszólásra. A saját kulturális értékeik, helytörténeti dokumentumaik és tárgyak, hagyományaik a települési értékrendszer részét képezik, gazdagítják azt.

A közösségi munkamódból, a közös gondolkozás elindulásából, az új, személyes értékek feltárásából adódóan várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és elmélyül kapcsolati hálójuk. A gazdasági aktivitás növeléséhez elengedhetetlen az egyének, közösségek együttműködési készségének növelése, ugyanis a társadalmi tőke a bizalom és együttműködés alapjain nő, ami a helyi gazdasági fejlődés és az elvándorlás csökkenésének az alapja.

Közösségi interjúk, közösségi beszélgetések

Megkezdődött a szakmai munka közösségi interjúk és közösségi beszélgetések szervezésével az öt településen. Aktív, településük közösségi életét, problémáit jól ismerő, tenni akaró szervezetek, lakosok kapcsolódtak be a szakmai megvalósítás előkészítésébe. Településenként véletlen, mintavételszerű megkérdezés történt, de emellett alkalom nyílott a közös gondolkodásra, problémafelvetésre, javaslatok, igények, javaslatok megfogalmazására.

2019. február végéig elkészült a Cselekvési terv, rendezvénynaptár. Egyeztetésre kerültek a megújított helyi esélyegyenlőségi programok, a megújított helyi közművelődési rendeletek.

Fontosabb projektadatok:

 1. A projekt megvalósításának kezdete:           2018.09.01.
 2. A projekt fizikai befejezésének határideje:   2022.06.30.
 3. Projekt célcsoportja: a projektbe bevont településeken élő teljes lakosság, különös tekintettel a 10-18 éves korosztályra.
 4. A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16- BO1-2017-00007

 

A konzorcium vezetője:
Tarnóczi József Ónod Község polgármestere

Szakmai vezető:Solymosi Margó,

                            Balogh Krisztina Ágnes

Közösségfejlesztők:

Berzék: Orosz Csabáné

Köröm: Szabó Antalné

Sajóhídvég: Nagy Helga

Sajólád: Takácsné Gah Erzsébet, Veres Mária

 

Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és a tervezés:

 • Helyzetelemzés
  • Közösségi interjú
  • Közösségi beszélgetés
  • Közösségi felmérés
  • Helyi cselekvési terv
  • Rendezvény-naptár

 

Közösségek részvételével megvalósult a felmérés, tervezés:

Közösségi beszélgetés: 247

Közösségi felmérés: 476

Közösségi interjú: 134

 

Elkészült dokumentumok:

Helyi cselekvési terv

Rendezvénynaptár

Műszaki-szakmai eredmény:

Eredmény megnevezése

 1. Közösségi interjúk, beszélgetések, felmérés
 2. Helyi cselekvési terv 1db      
 3. Rendezvénynaptár     
 4. Megvalósítása            
 5. A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, fejlesztése 
 6. Részvételi fórumok    
 7. Információs pont kialakítása
 8. Képzésen való részvétel         5fő  7fő

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Közlekedésbiztonsági programok 5 kerékpártúra

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 1. 1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés
 2. 2. Térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele
 3. 3. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása (Helyi cselekvési terv alapján)
 4. 4. Stratégiai dokumentum(ok)nak az áttekintése és amennyiben releváns megújítása
 5. 5. Közösségi információs pont kialakítása
 6. 6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása (Képzések szervezése)

 

Ónod, 2022. 09. 06.