Hírek

Elérhetőségek

Környezeti értékelési dokumentáció véleményezése

Környezeti értékelési dokumentáció véleményezése

Ezúton tájékoztatom a lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Berzék Község
Önkormányzata megindította a község egyes településrendezési eszközeinek (Település-
szerkezeti terv és Helyi Építési szabályzat) módosítási folyamatát, amely a 09/2 hrsz.-t és
a kapcsolódó területeket érintően pontosítja településrendezési dokumentumait.
A pontosítás célja: az érintett terület az úgynevezett „Potocky tanya” területének ipari
gazdasági célú hasznosítása.
A módosítás megalapozásához önálló környezeti vizsgálati dokumentáció készült, melyet
ezúton véleményezésre bocsátok.
A dokumentációba Berzék Község Önkormányzata épületében (3575 Berzék Petőfi Sándor
utca 42.) ügyfélfogadási időben van betekintési lehetőség, valamint elérhető a www.berzek.asp.lgov.hu-honlapon.
A dokumentációra levélben vagy a hivatal elektronikus elérhetőségén (hivatal-berzek@t-
online.hu) fogalmazható meg vélemény 2022. október 31. –ig.

Berzék, 2022. szeptember 30.

Sebő Gábor
polgármester