Hírek

Elérhetőségek

KULTURÁLIS NEVELÉS BERZÉKEN ÉS TÉRSÉGÉBEN

Kulturális nevelés berzéken és térségében

 

Kedvezményezett: Berzék Község Önkormányzata

Projekt címe: Kulturális nevelés Berzéken és térségében

Támogatás összege: 25 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.08.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00265

 

Projekt bemutatása

 

Magyarországon jelentős az alapkészségek terén gyengén teljesítők aránya, és a tanulók társadalmi-gazdasági háttere jelentősen befolyásolja a teljesítményüket. A diákok átlagos teljesítménye az alapkészségek terén az OECD 2012. évi nemzetközi tanulói teljesítménymérése (PISA-felmérés) alapján az uniós átlag alatt volt, és nőtt a gyengén teljesítők aránya 2009 és 2012 között. A végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya 11,8 %, mely az EU 2020 Stratégia szerint is csökkentendő. A kulturális intézmények küldetésük, társadalmi szerepvállalásuk okán, sokoldalú szolgáltatásaik és komplex tevékenységrendszerük révén hatékony eszközei a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek és fiatalok integrációja megvalósításának. A kulturális intézmények fontos szerepet játszanak abban, hogy a nevelési-oktatási intézmények tanulói számára nem formális és informális, tanórán kívüli tanulási alkalmakat biztosítsanak. A megvalósuló pályázati konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Emellett jelen pályázati konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

A pályázat keretén belül az alábbi programok lesznek megvalósítva:

  • Versenyek, vetélkedők
  • Heti szakkör
  • Témanap, témahét
  • Műhely- és klubfoglalkozás
  • Művészeti csoport
  • Tábor

A projekt által létrehozott szolgáltatások hozzájárulnak a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, a Művelődési Ház által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.