Hírek

Elérhetőségek

Zöldhulladék szállítás

Tárgy:Tájékoztatás a házhoz menő zöldhulladék gyűjtésről Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. 2022 áprilisában indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.

 

A zöldhulladék elszállítása kéthetente történik április 1. - november 30. közötti időszakban.

A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint azok az ingatlanhasználók,akik rendelkeznek maximum 240 literes zöldhulladék gyűjtésre rendszeresített gyűjtőedénnyel, azoknak eldlegesen gyűjtőedénybő ltörténik az ürítés, a zsák használatának mellőzésével.

A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas ingyenesen biztosított zsákok pótlása ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 darabig történik a gyűjtőjárat részéről. Az ügyfélszollati irodákban cserezsák átvételére nincs lehetőség.

A zsákokba,illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél,ágnyesedék, vágott , gyom stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag ldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Kérjük,a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.

Amennyiben a zsák, illetve edényzet űrméretét meghaladó zöldhulladék keletkezik a háztartásban abban az esetben a keletkezett zöldhulladék hulladékudvarainkban negyedévente 250 kilogrammig ingyenesen leadható .

 

A zöldhulladék elszállításának időpontjairól honlapunkon a www.bmhnonprofit. hu oldalon a saját településüket kiválasztva a 2022. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak , egyéb információkkal kapcsolatban ügyfélszolgálatunk nyújt tájékoztatást .

Ügyfélszolgálat  elérhetősége:

E-mail:ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu Telefon: +36 21 3500 111

Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

 

 

Miskolc,2022. március 24.

 

 

                                                                Üdvözlettel:

Csehovitsné Nagy Zsuzsanna

                 ügyvezető

BMH Nonprofit Kft.