Hírek

Elérhetőségek

Gazdálkodói díjfizetési kötelezettséggel összefüggő tájékoztatás

A BMH Nonprofit Kft., (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.) mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkosi közszolgáltatója a gazdálkodók hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatja Önöket:

 

A hulladékról szóló törvény rendelkezései szerint minden cég székhelyén, telephelyén, fióktelepén legalább a helyben szokásos minimális ürítési gyakoriság és minilis edényméret figyelembevételével szükséges a számlázási jogviszonyt nyilvántartásba venni a megyei közszolgáltatónak.

A díjfizetéssel összefüggő részletszabályokat a hulladékról szóló törvény rendelkezésein túl a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti települési önkormányzat hulladékgazdálkodási rendelete szabályozza.

A megyei közszolgáltató a számlázás alapjául szolgáló adatbázisba a közhiteles nyilvántartásban szereplő információk alapján rögzíti a gazdálkodó szervezeteket, de nem korábban, mint a közszolgáltató közszolgáltatási státuszának keletkezése az adott településen. Ez legkorábban a megyében általánosan 2018. január 01.

A gazdálkodó szervezet a bejelentéssel egy időben a használni kívánt hulladékgyűjtő edényzet űrméretét is meg kell, hogy adja, azonban minimum 120 literes edényzet heti egyszeri ürítésével kerül nyilvántartásba, tekintettel arra, hogy a gazdál kodó szervezetek számára az ettől kisebb űrmértékű edényzet biztosításának lehetőségét a törvényi és egyéb szabályozások nem teszik lehetővé.

Amennyiben a gazdálkodó a székhely, telephely fióktelep fekvése szerinti önkormányzati rendelet alapján mentesül a díjfizetés alól,azt a közszolgáltató felé be kell jelentse ennek tényét és igazolnia kell a rendelet szerinti mentesülést a szükséges dokumentumokkal.

Kizárólag hitelt érdemlő dokumentumok alapján minden ügyet egyedileg bírál el a közszolgáltató.

Az  ügyek  elbírálásának  folyamatára  tekintettel, minden  ügyben  a  fizetési  kötelezettség

teljeskörü kivizsgálását követően,a folyamatban lévő ügy lezárásával keletkezik ténylegesen a gazdálkodónak fizetési kötelezettsége, így a pénzügyi rendezést a közszolgáltató eljárásának lezárásával kell megejtenie a gazdá lkodónak .

 

A szolgáltatással összefüggő számlareklamációk során a gazdálkodóknak kell kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesülés alapjául szolgáló dokumentumok rendelkezésre bocsátását.

Amennyiben a gazdálkodó a díj megfizetésével összefüggésben nem kezdeményezi ügyének

felülvizsgálatát, úgy a közszolgáltató vélelmezi a díjfizetésse l összefüggő kötelezettséget.

 

 

 

Miskolc,2022. március 8.

 

                                                                  Üdvözlettel:

 

                                                                  Csehovitsné Nagy Zsuzsanna

ügyvezető

BMH Nonprofit Kft.

Csatolmány(ok):